"Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe girecek!

"Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Mayıs ayı itibariyle izni olmadan hiçbir tüketiciye kısa mesaj,  e-posta gönderilemeyecek, sesli arama yapılamayacak. ÇMD olarak bu uygulamanın tüm çağrı merkezi sektörünü, özellikle de ticari faaliyetlerin daralması ile Anadolu’daki çağrı merkezlerimizin iş hacmini önemli ölçüde etkileyeceğine bir kez daha dikkat çekiyoruz.

Türkiye çağrı merkezi sektöründe çalışan 80.000 kişinin yaklaşık %25’i dış arama yaptığından, bu yasa devreye girdiğinde 12.000 kişinin istihdamı olumsuz etkilenecek. Bizim değerlendirmelerimiz göre, bu yeni yasayla birlikte ticari faaliyetlerin daralması ile Anadolu’daki çağrı merkezlerimizin iş hacmi yaklaşık  %10 kadar, tüm sektörün de yaklaşık %15 kadar küçülmesine söz konusu olacak. 

ÇMD olarak bizler bu tip düzenlemelerin, tüketicinin haklarının korunması ve bilgilerinin güvenliğinin sağlanması, hizmet sağlayıcı sektörlere olan güvenin artırması ve AB uyumu açısından önemli olduğunu düşünmekle birlikte eş zamanlı olarak sektörlerin ticari faaliyetlerinin de aynı bakış açısı ile korunması gerektiğine inanıyoruz. İlgili yasada çağrı merkezlerinin tanımından, izin alma süreçlerine, firmaların taşıması gereken sorumluluklardan uygulanacak yaptırımlara dek bir çok belirsizlik ve sıkıntının söz konusu olduğunu ve yasanın yürürlüğe girmesine sayılı günler kalmasına karşın ardıl yönetmelikler ile bu sorunların tam olarak adreslenememiş olduğunu tüm üyelerimize ve sektörümüze hatırlatmak isteriz. 

Yasanın özüne bakıldığında, suistimalleri engellemek için düzenlendiğini ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceği düşünülmekle birlikte, konuya ciddi bir çözüm getirmekten ziyade yasal olarak çalışan ve tüketici memnuniyetini ön planda tutan Çağrı Merkezlerini dezavantajlı hale getireceği açıktır. Tüketici mahremiyetinin ihlali, yaşanan ve sektör olarak bizleri de son derece rahatsız eden olumsuz örnekler nedeniyle bu konuda bir düzenleme yapılmasını desteklemekle birlikte bu denli katı bir yasanın hayata geçirilmesi noktasında da ciddi bir endişe duymaktayız.   

ÇMD olarak yasa koyucular ve düzenleme mekanizmaları ile temaslarımızı sürdürmekteyiz ve umuyoruz ki kanun yürürlüğe girmeden evvel bu konudaki çalışmalarımız sonuç verir ve hem tüketiciler hem de sektörümüz açısından faydalı olacak şekilde bir uygulama hayata geçer. 

Bir sonraki bültenimizde sizleri gündemimizdeki yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu ayki gündem başlıklarımızı keyifle okumanız dileğiyle… 

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Metin Tarakçı