Yönetim Kurulu

Yönetim kurulumuzda 1 başkan , 4 başkan yardımcısı ile toplam 13 asil üye bulunmaktadır.